בתי ספר – כספים 2000

DESIGN • WEB • PRINT • MARKETING

מערכת כספים בית ספרית

מערכת לניהול כספי לבתי ספר הפועלת בלמעלה מ1000 בתי ספר ברחבי הארץ. המערכת נותנת מענה מלא לניהול ספרי חשבונות תקינים בשקיפות מלאה תוך מתן אפשרות בקרה לרשות על פעילויות בתי הספר בזמן אמת. המערכת מותאמת לדרישות משרד החינוך ומאפשרת שידור קבצים אליו, למס הכנסה ולמע"מ.

הידעת? כספים 2000 ברמה רשותית:

עמדת ניהול למנהל החינוך או מנהלי הכספים ברשויות, עמדה מרכזית לניהול ובקרה מערכת הכספים המנוהלות בבתי הספר שתחת שיפוטן.

יתרונות המערכת:

ניהול המערכת לפי שנת הלימודים בשילוב שנה קלנדרית.

תשלומי הורים באתר האינטרנט.

הזמנות ותשלומים לספקים כולל הדפסת שיקים.

ניהול קופה קטנה.

תוכנית עבודה מקושרת תקציב.

ניהול ובקרת מלאי.

ממשקים למנב``ס, יעד, מס``ב שב``א חשבשבת וכדומה.

הידעת? כספים 2000 ברמה רשותית:

עמדת ניהול למנהל החינוך או מנהלי הכספים ברשויות, עמדה מרכזית לניהול ובקרה מערכת הכספים המנוהלות בבתי הספר שתחת שיפוטן.