תמיכה במערכות מטרופולינט

מחלקה מנהל תמיכה טלפון ישיר מנהל תמיכה טלפון תמיכה שלוחה מייל תמיכה פורטל תמיכה שעות תמיכה
אופיס לייט ציפי לאור 073-2531000 6 Support.officelight@metropolinet.co.il   לכניסה הקליקו 9-17
גזברות תמר סטמפלר 052-6039438 073-2531000 3 Gizbarut@metropolinet.co.il 8-17
גביה שיפרה מורוז 052-6039435 073-2531000 2 support-gvia@metropolinet.co.il כניסה לטופס פניה 8-17
רווחה לאה פלס 052-6039428 073-2531000 4 support.revaha@metropolinet.co.il כניסה לטופס פניה 8-17
כספים 2000 סיגלית שובי 058-7711666 073-2531000 5 support.ksafim@metropolinet.co.il כניסה לטופס  פניה 8-17
דיגיטל אלעד ארגוב 052-6644838 073-2531000 Elad.Argov@milgam.co.il 8-17
תיק תק 073-2531000 tiktakSupport@metropolinet.co.il 8-17
GIS גדעון אלטמן 054-2689262 073-2531000 Gideon.Altman@metropolinet.co.il 8-17
חינוך שי יהודה 073-2531000 2 Shay.Yehuda@Metropolinet.Co.IL כניסה למערכת מטרופולינט 8-17

ליצירת קשר עם הנהלת ומשרדי החברה אנא חייגו 073-2531000
שלוחות 100 או 105