מחלקה מנהל תמיכה טלפון ישיר מנהל תמיכה טלפון תמיכה שלוחה מייל תמיכה פורטל תמיכה שעות תמיכה
אופיס לייט ציפי לאור 050-4510404 073-2531000 6 Support.officelight@metropolinet.co.il קיים 9-17
גזברות תמר סטמפלר/ תהילה בן חמו 073-2531000 3 Gizbarut@metropolinet.co.il אין 8-17
גבייה שפרה מורוז 052-6039435 073-2531000 2 support-gvia@metropolinet.co.il כניסה למערכת מטרופולינט 8-17
רווחה שפרה מורוז 052-6039435 073-2531000 4 support.revaha@metropolinet.co.il כניסה למערכת מטרופולינט 8-17
כספים 2000 סיגלית שובי 058-7711666 073-2531000 5 support.ksafim@metropolinet.co.il אין 8-17
דיגיטל חזי יוקל 052-8314750 073-2531000 Hezy.Yokel@metropolinet.co.il אין 8-17
GIS גדעון אלטמן 054-2689262 073-2531000 Gideon.Altman@metropolinet.co.il אין 8-17
חינוך שי יהודה 052-6109225 073-2531000 2 support-gvia@metropolinet.co.il כניסה למערכת מטרופולינט 8-17