תמיכה במערכות מטרופולינט

מחלקה

מנהל מחלקה

טל ישיר מנהל תמיכה

טלפון תמיכה

שלוחה

מיל תמיכה

פורטל תמיכה

שעות תמיכה

אופיס ליט

ציפי לאור

073-2531000

6

9-17

גזברות

תמר סטמפלר

5275*
או
073-2088501

3

8-17

גביה

שיפרה מורוז

052-6039435

073-2531000

2

8-17

רווחה

לאה פלס

052-6039428

073-2531000

4

8-17

כספים 2000

סיגלית שובי

058-7711666

073-2531000

5

8-17

דיגיטל

073-2531000

8-17

תיק תק

073-2531000

8-17

GIS

גדעון אלטמן

054-2689262

073-2531000

8-17

חינוך

שי יהודה

073-2531000

2

8-17

מטרופארק

073-2531070

8-17

ליצירת קשר עם הנהלת ומשרדי החברה אנא חייגו 073-2531000
שלוחות 100 או 105