חברת מטרופולינט בע”מ משקיעה משאבים רבים בהנגשת האתר על מנת להנגיש את שירותיה עבור אנשים עם מוגבלות, במטרה לענות על צרכיו הייחודים ולהבטיח מתן שירות שוויוני לכלל האזרחים ובשיפור השירות הניתן לאזרחים עם מוגבלות. מילגם פועלת על פי הנדרש בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח- 1988 והתקנות שהותקנו מכוחו. לוחות הזמנים לסיום ההנגשה הנם בהתאם לקבוע בדין.

מידע על נגישות האתר

אתר האינטרנט עומד, ככל הניתן, בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי. האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר. אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף ולתנאי השימוש בתוכנה.

רכז נגישות

בהתאם לדרישות הדין, חברת מילגם מינתה כרכז נגישות את מר יקי יצחק המשמש כתובת לכל פנייה בנושא.
לכל שאלה או בירור ניתן לפנות בכתב לכתובת: יקי יצחק, רחוב הסיבים 49, ת.ד 9590 פתח תקווה מיקוד 4919402,
או במייל לכתובת הדוא”ל: Yaki.Izhak@milgam.co.il