ניהול מסמכים וידע

חתימה דיגיטאלית | סריקת ארכיון מסמכים | סורקים | OCR

ניהול מסמכים וידע

למוצר Office Light כ 550- לקוחות ו 12,000- משתמשים במערכות השונות שלה, כגון: בנק מזרחי טפחות, חברת דואר ישראל, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, עיתון הארץ, איגוד לשכות המסחר, בסט, חלמיש, עשרות רשויות מקומיות כמו עיריית כפר סבא, חיפה ורעננה, גופים מוניציפליים כמו תאגידי מים, חברות כלכליות ותאגידים עירוניים נוספים, משרדי עו”ד, רו”ח, מהנדסים ועוד.

מטרופולינט מתמקדת במתן פתרונות ייחודיים למגזר הפרטי, המוניציפלי, המוסדי וההנדסי בתחום ניהול המסמכים (שוטף וארכיב) ואחזורם, וזאת מתוך הבנת הצרכים הייחודיים של ארגונים אלה. מטרופולינט שמה דגש על פשטות הפתרון אשר פונה למכנה הרחב של המשתמשים מתוך הבנה כי זהו תנאי להצלחת התהליך והמערכת בארגון.

מטרופולינט מעניקה ייעוץ, הדרכה והטמעה כוללת ומקיפה של כל הנהלים והתהליכים הנדרשים לארגון הנוגעים לכל סוגי המסמכים, הטקסטואליים והויזואליים, מכל מקור תקשורת, האלקטרוני והממשי.

פתרונות לניהול ואחזור מסמכים כוללים:

Office Light Anywhere מבוססת SharePoint

Office Light LA.

ניהול ידע.

חתימה דיגיטלית על פי חוק.

פתרונות OCR לפענוח טקסטים.

סריקת מסמכי ארכיון.

מוצרים משלימים נוספים.

ניהול הרשאות מתקדם ואבטחת נתונים מקסימאלית.

מערכות לניהול ואחזור מסמכים.