בתי ספר – כספים 2000

תשלומים למוסדות חינוך • מודול גפן משרד החינוך • פורטל תשלומים לבתי ספר • תשלומי הורים לבתי ספר

לפניות בנושא מערכת לניהול כספי בבתי ספר וממשק למערכת גפן
support.ksafim@metropolinet.co.il

הטלפון של מוקד כספים 073-2531099

מערכת כספים בית ספרית

מערכת לניהול כספי לבתי ספר הפועלת בלמעלה מ1600 בתי ספר ברחבי הארץ. המערכת נותנת מענה מלא לניהול ספרי חשבונות תקינים, תשלומי הורים לבתי ספר בשקיפות מלאה תוך מתן אפשרות בקרה לרשות על פעילויות בתי הספר בזמן אמת. המערכת מותאמת לדרישות משרד החינוך ומאפשרת שידור קבצים אליו, למס הכנסה ולמע"מ.
מערכת כספים תומכת מלא במודול גפן של משרד החינוך למידע לחץ כאן.

הידעת? כספים 2000 ברמה רשותית:

עמדת ניהול למנהל החינוך או מנהלי הכספים ברשויות, עמדה מרכזית לניהול ובקרה מערכת הכספים המנוהלות בבתי הספר שתחת שיפוטן.

יתרונות המערכת:

ניהול המערכת לפי שנת הלימודים בשילוב שנה קלנדרית.

תשלומי הורים לבתי ספר באתר האינטרנט.

הזמנות ותשלומים לספקים כולל הדפסת שיקים.

ניהול קופה קטנה.

תוכנית עבודה מקושרת תקציב.

ניהול ובקרת מלאי.

ממשקים למנב``ס, יעד, מס``ב שב``א חשבשבת וכדומה.

הידעת? כספים 2000 ברמה רשותית:

עמדת ניהול למנהל החינוך או מנהלי הכספים ברשויות, עמדה מרכזית לניהול ובקרה מערכת הכספים המנוהלות בבתי הספר שתחת שיפוטן.