E – COOL

מערכת גישה ישירה למשרד התחבורה

E - COOL

חברת מטרו-פארק בע”מ, המתמחה במתן פתרונות טכנולוגיים מתקדמים לרשויות מקומיות וחברות גביה, מפעילה מערכת מתקדמת לביצוע פעולות מול מסד הנתונים של משרד התחבורה.

אפיוני המערכת:

ביצוע שאילתות:

לפי מס’ רכב (קבלת פרטי רכב, בעלות, כתובת, סטאטוס-גנוב/מבוטל/נכה).
לפי תעודת זהות (רכבים בבעלות הזהות, בעלים נוספים, סטאטוס, עיקולים).

הטלת עיקול רכב:

מתבצע באופן ישיר למסד הנתונים במשרד התחבורה.

הסרת עיקול רכב:

מתבצע באופן ישיר למסד הנתונים במשרד התחבורה.

דוחות מנהלים בחתכים מגוונים:

לפי טווח תאריכים, סוגי שאילתות, תאריך פעולה ועוד…

היסטוריית שאילתות מפורטת:

לפי טווח תאריכים, מס’ זהות, מס’ רכב ועוד…
מאפשר גישה אל פרטי שאילתה שבוצעה בעבר ולחסוך בעלויות מיותרות.
המערכת פועלת תחת מערכות בקרה ואבטחת מידע ומשלבת שימוש במפתח לזיהוי משתמש e-Token לאבטחת המידע והנתונים.
WWW

המערכת פועלת בסביבת אינטרנט ולפיכך מהווה חיסכון משמעותי ברכישת רישיונות
לבסיסי נתונים, התקנות, תחזוקה ורמת ביצועים גבוהה של תחנות העבודה.