29 יונ 2017

המעבר למערכת מטרופולינט התבצע במהירות, עם התאמה מלאה של הנתונים למערכת הקודמת ולווה בהדרכה מתאימה למשתמשים וזאת על אף הקשיים הטכניים שהוערמו, בעת ההעברה. ברצוני לציין את קלות ונוחות העבודה עם המערכות, את ההיענות המהירה והטובה של צוות התמיכה לבעיות ובקשות שאנו מעלים ואת גמישות המערכת. אריה לוינגר-גזבר

Post a comment