מערכת הגזברות

ניהול הנה"ח | תקציבים | רכש ומלאי | מלוות | התאמות בנקים

מערכת הגזברות

מערכת פיננסית לניהול הנהלת חשבונות, תקציבים,רכש ומלאי ,מלוות,התאמות בנקים ועוד.
המערכת אינטגרטיבית,נוחה וידידותית למשתמש ויוצרת תמונה מלאה לרשויות וחברות.
המערכת עומדת בדרישות משרד הפנים והרשויות המוניציפאליות.

המערכת תומכת ב:

ניהול ובקרה תקציבית, כולל דוחות ניצול ויתרת תקציב.

קישוריות למערכות גביה, חניה, שכר וממשקים למערכות חיצוניות נוספות.

הפקת דוחות ומאזנים עפ``י דרישות משרד הפנים `{`רבעוניים ושנתיים`}`

קישוריות ל EXCEL - לצורך ניתוחים סטטיסטיים והפקת תרשימים.

דוחות ושאילתות בחתכים רבים On-Line

שילוב טכנולוגיות מתקדמות כגון סריקת מסמכים `{`לחוזים, חשבוניות, ערבויות, ביטוחים וכו'`}`

ניהול הרשאות למשתמש עפ``י תפקידים תוך שליטה עד לרמה של כפתורי הפעולה.

מנגנון ניהול דוחות וקבצים שהופקו מהמערכת עם אפשרות לצפייה, שליחה במייל ושמירה מתוך מסך במערכת.

המודולים במערכת:

ניהול כספים

ניהול ומעקב תקציבים, בנקים, ספקים ומערך תשלומים מקיף, החל מהכנת פקודות ועד להעברות בנקאיות והדפסת שיקים.

ניהול ספקים

ניהול ומעקב אחר ספקים החל מפתיחת כרטיס אב ועד התשלום לספק. כולל ניהול חוזים, הזמנות, ערבויות, ביטוחים, עיקולים, המחאות זכות וכו'.

ניהול התקציב

החל מבניית התקציב דרך השינויים התקציביים במהלך השנה. בנוסף קיימת אפשרות לניהול התקציב המעודכן ותקציב תפעולי (תקציב לניצול בפועל).

ניהול תב``ר

ניהול פרויקטים ומעקב אחר בקשות לתקציבים בלתי רגילים מול הגורמים השונים, משלב הבקשה ועד לאישור התקציב. קישוריות להנהלת חשבונות והפקת דוחות עפ"י דרישות משרד הפנים.

מלוות

ניהול ומעקב אחר מלוות, חישוב לוחות סילוקין עפ"י פרטי ההלוואה ומעקב פירעון מלוות.

רכש

ניהול דרישות רכש [עפ"י הרשאות] תוך ביצוע שריון תקציבי, משלב הייזום ועד הפקת הזמנה לספק.
ניהול הזמנות עצמאיות או עפ"י דרישות, תוך ביצוע שריון תקציבי ועד לסגירת ההזמנה עם קליטת חשבונית ספק.