מערכת פתרונות GIS מתקדמים

ניתוחים מרחביים | תצלומי אוויר | הדמיות לווין | מימוש תהליכים הנדסיים

עיר חכמה בפתרונות GIS מתקדמים

למשתמשים השונים יש שליטה מלאה בתצוגת השכבות, סדר הצגתן, שקיפותן ואף שליטה מלאה בסימבולוגיה של כל שכבה ושכבה. המערכת מספקת אמצעים להשגת דיוק מקסימאלי בקליטת נתונים גיאוגרפיים ואלפאנומריים הנאספים ונקלטים על ידי המשתמשים במשרד ובשטח.

מערכתG is מבוססת תשתית inter Graph,אחת מחברות ה GIS המובילות בעולם. המערכות ההנדסיות מנוהלות בבסיס נתונים אחד ומבוססות על מודולים ומנגנונים זהים – מה שמוביל לאחידות בכלי הניהול ברשות, יכולת לתשאול מקבילי של כל הישויות ההנדסיות הרלוונטיות, שימוש בטבלאות משותפות וכן התייתרות הצורך בעדכון כפול.

פיצ'רים עיקריים:

חיבור חי למידע הארגוני מהשטח.

ניתוחים מרחביים, ניתוחי רשתות מים ותחבורה.

תצלומי אוויר והדמיות לווין.

עריכת נתונים גיאוגרפיים ואלפאנומריים ברמה הנדסית.

מימוש תהליכים הנדסיים.

מבנה נתונים מתקדם, פשוט ואינטגרטיבי, החוסך ממשקים רבים בין הישויות השונות.

הגדרת ישויות תכנוניות והנדסיות חדשות, תוך גמישות הקישור ביניהן.

פתיחות למערכות חיצוניות כגון מוקד עירוני, מח' גביה וכדומה.

אחזור נתונים מתקדם באמצעות דוחות ושאילתות.

יישום תהליכים כ-workflow ארגוני לרבות ניתוב תהליכים בין בעלי תפקידים.

מודול סריקה מובנה.

ניהול הרשאות מתקדם ואבטחת נתונים מקסימאלית.

גישה אינטרנטית ותצוגת תלת מימד.
לא נדרשים מוצרים ורישיונות DESKTOP בכדי לאפשר עבודה בזמן חירום, במצב בו רשת האינטרנט אינה קיימת או אינה יציבה.