סורקים

סורקים | סורקים מקצועיים | סריקת מסמכים | סריקת מסמכים ישירות למחשב | סריקת מסמכים לתיוק

Avision AV121

גודל מסמך במזין המשטח A4/Legal
מהירות חד-צדדי 18
מהירות דו-צדדי
עומס עבודה (עד דפים ליום) 1000
רזולוציה 600 DPI
תכולת מזין (דפים) 50
ממשק חומרה USB 2.0

Avision AV176+

גודל מסמך במזין המשטח A4/Legal
מהירות חד-צדדי 20
מהירות דו-צדדי 40
עומס עבודה (עד דפים ליום) 3000
רזולוציה 600 DPI
תכולת מזין (דפים) 50
ממשק חומרה USB 2.0

Avision AV185+

גודל מסמך במזין המשטח A4/Legal
מהירות חד-צדדי 40
מהירות דו-צדדי
עומס עבודה (עד דפים ליום) 3000
רזולוציה 600 DPI
תכולת מזין (דפים) 50
ממשק חומרה USB 2.0

+Avision AV186

גודל מסמך במזין המשטח A4/Legal
מהירות חד-צדדי 40
מהירות דו-צדדי 80
עומס עבודה (עד דפים ליום) 3000
רזולוציה 600 DPI
תכולת מזין (דפים) 50
ממשק חומרה USB 2.0

Avision AV600

גודל מסמך במזין המשטח A4/Legal
מהירות חד-צדדי 15
מהירות דו-צדדי
עומס עבודה (עד דפים ליום) 1500
רזולוציה 600 DPI
תכולת מזין (דפים) 50
ממשק חומרה USB 2.0

Avision AV610C2

גודל מסמך במזין המשטח A4/Legal
מהירות חד-צדדי 20
מהירות דו-צדדי
עומס עבודה (עד דפים ליום) 1500
רזולוציה 600 DPI
תכולת מזין (דפים) 50
ממשק חומרה USB 2.0
ועוד סורקים רבים נוספים מבית Avision…

להורדת דרייברים (Drives) עבור סורקים תוצרת AVISION לחץ כאן