למידה מרחוק מטרופולינט רווחה

מערכת רווחה | ועדות תכנון טיפול

מערכת רווחה

מטרופלינט מציגה את עתיד עולם הרווחה עם מערכת web המנהלת את עולם הלקוח לכל צרכיו מערכת גמישה וידידותית המאפשרת מעקב ובקרה . המערכת מותאמת לצורכי ומבנה הרשות ומותאמת לדרישות משרד הרווחה והביטוח הלאומי בכל הפיתוחים הנדרשים מטעם הרגולציה.

פניות

תוכנית התערבות

פתיחת פעולה ללקוח חדש

שידור פניות ונתוני יסוד חדשים

ועדות תכנון טיפול

פתיחת ועדת תכנון טיפול

שלב שני הכנה לדיון

שם המערכת

קישור לחוברת הדרכה

הערות

פתיחת אינטק 101

תוכנית התערבות 102

פתיחת פעולה ללקוח חדש

הוספת משימה ב CRM

וועדות תכנון וטיפול

דוחות  - דוח 208 נתוני יסוד

חישוב והחלטה הדרכה עוס 

השמות אלקטרונית הדרכה עוס

השמות אלקטרוניות הדרכה עוז